01.01. 2016 trådte en ny forskrift i kraft: Forskrift om Brannforebygging. I følge § 17,  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, er kommunene nå lovpålagt å foreta feiing og tilsyn i fritidsboliger/hytte/næringsbygg på lik linje med bolighus. Med bakgrunn i de nye kravene vedtok Kommunestyret i Nordkapp å innføre gebyr med virkning fra 1. januar 2018. 

Årsaken til gebyret er forskriftskravet som innebærer at kommunen skal kontrollere fyringsanleggene i fritidsboliger. Nordkapp brann- og redningstjeneste har som mål å komme i gang med feiing og tilsyn for hytter/fritidsboliger juni 2018.