Nordkapp kommune ønsker tilbud på utførelse av oppdrag Kledning av røstveggen Turnbygget, se vedlegg Konkurransegrunnlaget.
Tilbudsfrist: 20.april 2020 kl. 12.00

Konkurransegrunnlaget PDF document ODT document