Kommunestyret har vedtatt at røstveggen av Turn-bygget skal utbedres og kles. Til dette formålet er bevilget kr 500 000.
Oppdraget var ute på anbud med frist 20. april og forbehold i endelig politisk vedtak. Det har innkommet ett tilbud. 
Kontakten med entreprenør Arctic bygg AS er nå undertegnet og materialer til kledning er bestilt. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av juli-måned.