Varsel om oppstart av arbeid for mindre endring av reguleringsplan for Klubben.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved oppstart av arbeid for mindre endring av reguleringsplan for Klubben. Endringen består av en utvidelse av arealet i eksisterende reguleringsplan i form av en forlengelse av Klubbskjærsmoloen med 140 m i retning VNV.
Formålet med endringen er å skjerme viktige deler av Honningsvåg havn for vind og sjø.
Forlengelsen er vist innenfor stiplet rektangel i kart.

Ta gjerne kontakt med kommuneplanleggeren, tlf 78476546.

Innspill sendes innen 28.10.2011 til:

Vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no, eller Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg.