Det innføres kokepåbud for abonnentene av Kamøyvær vannverk, grunnet kortsiktig stans i renseanlegget. Nordkapp kommune beklager ulempene dette medfører.