Informerer med bakgrunn i en vann prøve tatt av en privat bedrift at det registrert koliforme bakterier i vannet. 
Vi anbefaler at vannet kokes