Planstrategien ble lagt frem for Fast utvalg for plansaker 10.09.12.

Les utkast: Kommunal+planstrategi+2012-2015+h%C3%B8ringsutkast.pdf

Frist for innspill settes til 05.10.12

Innspill sendes til: Nordkapp kommune Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg