På grunn av overgang til nye faktureringssystemer er Nordkapp kommune litt forsinket med utsendelse av fakturaer for desember. Dette medfører at forfall forlenges fra normalt 20. desember til ny forfallsdato 29. desember 2017.