Fast utvalg for plansaker i Nordkapp vedtok i møte 15.03.2016 å sende forslag til Kommunedelplan for Folkehelse på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-14.

Planforslaget kan lastes ned her: Kommunedelplan for folkehelse - utkast.pdf

Frist for innspill er 13. mai 2016.

Innspillene merkes ”Folkehelse” og sendes pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no. spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen pr epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no, eller pr telefon 78446546