Kristina Hansen portrett med kjede Navn:
Kristina Hansen
Parti: Ap
Mobil:
489 98 781
Ordfører
 
Ole Håvard Olsen portrett Navn:
Ole Håvard Olsen
Parti: Ap
Mobil:
993 69 874
 
 
Setteordfører, medlem i formannskapet, havnerådet, Vest-Finnmark regionting, vara representantskapet i Museum for gjenreisning og kystkultur, vara menighetsrådet.
 
Hans Arvid Hansen portrett Navn:
Hans-Arvid Hansen
Parti: Ap
Mobil:
915 43 569
2. vara formannskapet, medlem utvalg for helse-, omsorg- og sosiale tjenester.
 
Geir Stian Høyen portrett Navn:
Geir Stian Høyen
Parti: Ap
Mobil:
907 56 271
Leder utvalg for helse-, omsorg og sosiale tjenester, leder klientutvalget, medlem menighetsrådet, vara formannskapet og vara Vest-Finnmark regionting.
 
Kari Lene Olsen portrett Navn:
Kari Lene Olsen
Parti: Ap
Mobil:
480 90 415
Vara klagenemnda
 
Jan Morten Hansen portrett Navn:
Jan Morten Hansen
Parti: Ap
Mobil:
905 77 607
Medlem formannskapet, medlem utvalg for miljø- og tekniske tjenester, medlem Vest-Finnmark regionting, medlem representantskapet i Museum for gjenreisning og kystkultur, vara havnerådet.
 
Ottar Hansen portrett Navn:
Ottar E. Hansen
Parti: Ap
Mobil:
918 28 428
Medlem utvalg for oppvekst og kultur.
 
Anette Græsholt Horn portrett Navn:
Anette Græsholt Horn
Parti: Ap
Mobil:
948 08 876
Medlem utvalg for oppvekst og kultur, vara formannskapet, vara Vest-Finnmark regionråd.
 
Navn: Roger Hansen
Parti: Ap
Mobil: 48090440
Vara utvalg for oppvekst og kultur
 
 
Bilde mangler
Tore Fosse portrett Navn:
Tore Fosse
Parti: SV
Mobil:
951 13 243
Varaordfører.
 
Tone Lorentzen portrett Navn:
Tone Lorentzen
Parti: SV
Mobil:
900 18 556
Nestleder utvalg for helse- og sosialtjenester, styreleder Vekst Nordkapp.
 
Torger Samuelsen portrett Navn:
Torger Samuelsen
Parti: SV
Mobil:
909 14 904
 
Trudy Engen portrett Navn:
Trudy Engen
Parti: SV
Mobil:
926 54 387
Nestleder administrasjonsutvalget, vara utvalg for helse- og sosialtjenester.
 
Marit Tjernstad portrett Navn:
Marit Tjernstad
Parti: SV
Mobil:
416 01 040
Leder utvalg for oppvekst og kultur.
 
Renate Kilaas Olsen portrett Navn:
Renate Kilaas Olsen
Parti: Frp
Mobil:
917 75 444
Nestleder kontrollutvalget.
 
May Irene Strand Gerhardsen portrett Navn:
May Irene Strand Gerhardsen
Parti: Høyre
Mobil:
908 42 493
Medlem utvalg for miljø- og tekniske tjenester, medlem Vest-Finnmark regionting.
 
Lars Helge Jensen portrett Navn:
Lars Helge Jensen
Parti: Høyre
Mobil:
901 36 695
Medlem formannskapet.
 
Idar Jensen portrett Navn:
Idar Jensen
Parti: Høyre
Mobil:
951 13 233
 
Sirin Figenschou Høyen portrett  Navn:
Sirin Figenschou Høyen
Parti: Høyre
Mobil:
404 51 242
Medlem utvalg for oppvekst og kultur, vara Vest-Finnmark regionting, vara administrasjonsutvalget, vara klagenemnda.