SAKSDOKUMENTER

Innkalling med saksfremlegg.pdf

Vedlegg:

til sak 19/10: Nytt gebyrregulativ:  Utkast til nytt Gebyrregulativ.pdf

til sak 20/10: Årsregnskap 2009 Nordkapp kommune:  Årsregnskap2009_1.pdf ,  Kontrollutvalgets uttalelse.pdf , Revisjonsberetning.pdf 

til sak 21/10: Årsberetning 2009 Nordkapp kommune: Årsberetning 2009_2.pdf

til sak 22/10: Årsregnskap med årsberetning 2009  Nordkapp Havn KF:  
Årsregnskap/Årsberetning 2009.pdf ,  Kontrollutvalgets uttalelse.pdf

til sak 23/10: Tertialrapport nr 1/2010:  Tertialrapporten .pdf

til sak 24/10: Delegasjonsreglement:  Utkast til Delegasjonsreglement_ver24.05.10_2.pdfHøringssvar fra fagforbundet.pdf

 

til sak 28/10: Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske vedtak :  Saksfremlegg fra kontrollutvalget.pdf
til sak 29/10: Forvaltningsrevisjon Selvkostområder :  Saksfremlegg fra kontrollutvalget.pdf
til sak 29/10: Forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser :  Saksfremlegg fra kontrollutvalget.pdf , Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser.pdf