Kommunen er i følge ”Forskrift om habilitering og rehabilitering” forpliktet til å planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud.

Rehabiliteringstjenesten har følgende fagenheter

Ergoterapi

Fysioterapi

Psykisk helse og rus

Bistandstjenester 

Nordkapp bo- og servicesenter

Parken kafe og bruktbutikk  

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder 
Anne Trine Elde
Tlf: 78 47 67 02
Epost: anne.trine.elde@nordkapp.kommune.no