For å være tilskuddsberettiget stilles følgende krav: - Ha en viss kontinuitet i sin kulturvirksomhet. - At et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle. - Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Tidligere tilskuddsmottakere bes med søknaden levere regnskap, årsberetning og årsplan.

Søknader sendes Nordkapp kommune, boks 403, 9751 Honningsvåg, eller på e-post til: postmottak@nordkapp.kommune.no

Søknadsfrist 17.03.13