Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler. Tidligere tilskuddsmottakere bes med søknaden levere regnskap, årsberetning og årsplan. Søknader sendes Nordkapp kommune, boks 403, 9751 Honningsvåg, eller på e-post til: postmottak@nordkapp.kommune.no  

Søknadsfrist 17.03.13