For å være tilskuddsberettiget stilles følgende krav:

- Ha en viss kontinuitet i sin kulturvirksomhet.

- At et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.

- Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Tidligere tilskuddsmottakere bes med søknaden levere regnskap, årsberetning og årsplan.

Søknader sendes Nordkapp kommune, boks 403, 9751 Honningsvåg,eller på e-post til:postmottak@nordkapp.kommune.no

Søknadsfrist 30.03.14