Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av planvedtak – Områderegulering av Nordkapp halvøya

Kunngjøring av planvedtak – Områderegulering av Nordkapp halvøya

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret i møte 20.06.2019, sak 27/19, egengodkjent «Områderegulering av Nordkapp halvøya», plan-ID: 2018-2019-001.
Plandokumenter og saksfremstilling er gjort tilgjengelig under.

Klageadgang
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9. jfr forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring. En eventuell klage skal sendes til Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg, eller via epost postmottak@nordkapp.kommune.no 

Erstatning
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr lov om planlegging- og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. 
Eventuell klage eller krav må fremsettes skriftlig for Nordkapp kommune og merkes med vår referanse 2017/1369.

1. Planbeskrivelse
2. Plankart
3. Planbestemmelser
4. Saksfremlegg