Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering anlegg for fisketurisme Skarsvåg

Kommunestyret i Nordkapp vedtok i møte 08.03.2017 detalgregulering anlegg fisketurisme Skarsvåg.

Plandokumentene kan lastes ned her:

10 1 2017 Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse[1].pdf

Regplan_210217.pdf