Kommunestyret i Nordkapp vedtok i møte 17.04.2018 Detaljregulering Kobbholla. Plandokumentene kan laste opp her:

Planbeskrivelse.pdf

Regplan_260917.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf