Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring om søknad om oppføring av landbasert lakseanlegg på Storbukt

Det søkes om tillatelse til produksjon av laks innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 10 000 tonn i landbasert anlegg som planlegges oppført og etablert på ny lokalitet Storbukt «Fergeleiet» i Nordkapp kommune.

Kunngjøring om søknad om oppføring av landbasert lakseanlegg på Storbukt.

Det søkes om tillatelse til produksjon av laks innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 10 000 tonn i landbasert anlegg som planlegges oppført og etablert på ny lokalitet Storbukt «Fergeleiet» i Nordkapp kommune. Anlegget planlegges oppført i to faser (byggetrinn). I fase 1 planlegger søker oppføring av landbasert anlegg for produksjon av inntil 4000 tonn laks i 16 fisketanker med planlagt produksjonsstart i 2022, mens det i fase 2 planlegges videre utbygging og utfylling med etablering av ytterligere 24 fisketanker med planlagt produksjonsstart i 2024.

For nermere informasjon om saken se link: https://einnsyn.public.cloudservices.no/innsyn-nordkapp/Case/3202

For Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 4 uker etter publiseringen.