I henhold til Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad om ny lokalitet i Vannfjorden i Nordkapp kommune ut til offentlig ettersyn:

Kommune: Nordkapp

Søker: Grieg Seafood Finnmark AS

Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet i sjø for produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Størrelse: 5 670 tonn

Kartref.: N 71º 1.432    Ø 25º 25.331 (Midtpunkt)

Kontaktperson: Odd Arne Leknes mob.: 48066134

 

Søknaden kan lastes ned her: 201503215-7Grieg Seafood Finnmark AS, org.nr. 980 361 306 - Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad om ny lokalitet - Vannfjorden - MTB 5670 - Nor.pdf

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg, eller via epost til postmottak@nordkapp.kommune.no innen 29.07.2016.