I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra SalMar Nord AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Klarering av ny lokalitet Innerværet og Ytterværet i Vannfjorden, Nordkapp kommune:

Ytterværet:

Kommune:                  Nordkapp

Søker:                         SalMar Nord AS

Søknaden gjelder:       Klarering ny lokalitet

Størrelse:                    3600 t

Lokalitet:                    Vannfjorden

Kartref.:                      N 71˚ 00.663 Ø 25˚ 22.151

Kontaktperson:           Stefan Paulsen tlf.: 909 74 507

 

Innerværet:

Kommune:                  Nordkapp

Søker:                         SalMar Nord AS

Søknaden gjelder:       Klarering ny lokalitet

Størrelse:                    3600 t

Lokalitet:                    Vannfjorden

Kartref.:                      N 71˚ 00.941 Ø 25˚ 23.806

Kontaktperson:           Stefan Paulsen tlf.: 909 74 507

 

Søknadsdokumenter kan lastes ned her:

Ytterværet:

217440_101212_800002_1556364_WEBSAK_HODE.pdf

Anlegg med fortøyninger.pdf

Anleggsskisse, illustrasjon av rammefortøyning.pdf

Arealplan_Nordkapp_kommune_241016.pdf

B-undersøkelse Inner- og Ytterværet Vannfjorden0316 rev02.pdf

Begrunnelse og behov for søknad om etablering av lokaliteter i Vannfjorden.pdf

Beredskapsplan matfisk.pdf

C-undersøkelse Inner- og Ytterværet 0716-rev01.pdf

Dødfisk - Håndtering og varsling.pdf

Fiskeområder_Ytterværet.pdf

Hygieneinstruks.pdf

Kvittering Fiskeridirektoratet Ytterværet.pdf

Lakseførende vassdrag_Ytterværet.pdf

Naturdatabase_Ytterværet.pdf

Planstatus og arealbruk_Ytterværet.pdf

Posisjoner.pdf

Rapport forundersøkelse SN Ytterværet 0917.pdf

SalMar Nord AS - Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommu...[1].pdf

Sjøkart-Ytterværet.pdf

SR-M-06717-Ytterværet1117-ver01.pdf

SR-M-06717-Ytterværet1117-ver01.pdf

Verneområder_Ytterværet.pdf

Vurdering for konsekvensutredning.pdf

Innerværet:

217440_101212_800002_1532605_WEBSAK_HODE.pdf

Anlegg med fortøyninger.pdf

Anleggsskisse, illustrasjon av rammefortøyning.pdf

Arealplan_Nordkapp_kommune_241016_1.pdf

B-undersøkelse Inner- og Ytterværet Vannfjorden0316 rev02.pdf

Beredskapsplan matfisk.pdf

Dødfisk - Håndtering og varsling.pdf

Fiskeområder_Innerværet.pdf

Hygieneinstruks.pdf

Lakseførende vassdrag_Innerværet.pdf

Naturdatabase_Innerværet.pdf

Planstatus og arealbruk_Innerværet.pdf

Posisjoner-Innerværet.pdf

Rapport forundersøkelse SN Innerværet 0917.pdf

SalMar Nord AS - Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommu... 12.pdf

Sjøkart-Innerværet.pdf

SR-M-06817-Innerværet1117-ver01.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvittering betalt Gebyr Innerværet.pdf

Verneområder Innerværet.pdf

Vurdering for konsekvensutredning.pdf

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 16. mars 2018. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema