I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Grieg Seafood AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Klarering av ny lokalitet Jernøya, Nordkapp kommune:

 

Kommune:                  Nordkapp

Søker:                         Grieg Seafood AS

Søknaden gjelder:       Klarering ny lokalitet

Størrelse:                    5670 t

Lokalitet:                    Jernøya

Kartref.:                      N 70˚ 48.441 Ø 25˚ 49.076

Kontaktperson:           Odd Leknes tlf.: 48 06 61 34

Søknadsdokumenter kan lastes ned her:

19784_101212_800002_1383769_WEBSAK_HODE.pdf

8273.05 Strømrapport Jernøya.pdf

Kvittering gebyr Jernøya.pdf

B-und Jernøya 2017.pdf

Nordkapp beredskapsplan oppslag.pdf

Oversikt Jernøya.pdf

Utsnitt av anlegg Jernøya.pdf

Beredskapsplan rømming matfisk.pdf

Beredskapsplan sykdom massedød matfisk.pdf

Rapport Jernøya forundersøkelse 2017.pdf

Jernøya - utsnitt av sjøkart.pdf

Flåte Jernøya.pdf

Grieg Seafood Finnmark AS - Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering av akvakultur....pdf

Internkontroll - utvalg.pdf

Jernøya - utsnitt av arealplankart.pdf

Vurdering konsekvensutredning Jernøya.pdf

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 2. mars 2018. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema