Under forutsetning av at Kommunestyret stadfester vedtak i Utvalg for Miljø og tekniske tjenester den 13.9.2012, vil festeavgiften bli konsumprisregulert for alle kommunale tomter der det er inngått festekontrakt. Regulering vil gjelde fra 1.1.2013.
Teknisk sektor