10.02.15 gjorde kommunestyret i Nordkapp følgende planvedtak:

- Detaljregulering for utvidelse av massetak Kobbholla

- Program for kommunedelplan for folkehelse

Plandokumentene kan lastes ned her:

Detaljregulering Kobbholla massetak_ Nov 2014.pdf

Program.pdf