Det er Næringsnettverket i Vest-Finnmark regionråd i samarbeid med prosjektet Film i Finnmark som har tatt initiativ til dette nærings- og bedriftsutviklingsprosjekt. Prosjektet er et strukturert løp som starter med kartlegging av muligheter og avklaring av mål for den enkelte deltaker og avsluttes med en felles erfaringssamling hvor deltakerne deler sine erfaringer med hverandre. Prosjektet har startsamling i Alta den 2. september og alle skal ha gjennomført sine utenlandsopphold innen utgangen av august 2011.

Læringsreisene organiseres av Apriori Utvikling AS som har organisert slike reiser for mer enn 200 bedrifter i hele Norge. Konseptet kalles for ”Reis og ryk”. Les om andre brukere av tjenesten på http://www.reisogryk.no.

Prosjektet har fått tilskudd fra EUs yrkesopplæringsprogram Leonardo da Vinci og Innovasjon Norge. Mot en egenandel på 5000 kroner får deltakerne to forberedende samlinger og en erfaringssamling, samt et stipend på 14 000-16 000 kroner til å dekke kostnadene med utenlandsreisen.

”I løpet av det kommende året forventer vi å få mange inspirerte deltakere hjem fra sitt utenlandsopphold”, sier regionrådsleder Arvid Mathisen, ”Det er vår forventning at dette skal bidra til nyskaping, vekst og økt konkurransekraft for deltakerbedriftene”.

Med hilsen

Arvid Mathisen

daglig leder
VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Torget 1
9690 Havøysund

regionrad@masoy.kommune.no
www.vf-regionrad.no
tlf. +47 78 42 40 56
Faks +47 78 42 40 49
Mobil +47 905 23 167