Teknisk sektor har gjennomført seminar om universell utforming og aldersvennlig samfunn. Seminaret var en del av prosjektet Kartlegging av universell utforming av bygg og uteplasser i Nordkapp kommune. Det var i sommer 2019 gjennomført kartlegging av hovedinngangsløsniger på alle bygg i sentrum av Honningsvåg. Data supplerer tidligere kartlegging gjennomført i 2017. Resultatene av kartleggingsarbeidet vises på norgeskart.no/tilgjengelighet. 
Å tilrettelegge infrastruktur slik at innbyggere kan leve hele livet i inkluderende omgivelser er en viktig oppgave for kommunen. 
Universell utforming handler om å skape gode inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta. Aldersvennlige lokalsamfunn er en satsing fra KS som har startet opp med nettverk i 2019. Nordkapp kommune er medlem i dette nettverket.