De som har anlegg for idrett og fysisk aktivitet som de ønsker å søke spillemidler for, er den lokale fristen i år 01.11.2021. Søknadene leveres via anleggsregisteret.no. Der finnes også hva som kreves av søknaden. Man må kunne dokumentere blant annet: - Målsatte tegninger - Kostnadsoverslag for prosjektet - Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad - Dokumentasjon på finanseringen av prosjektet - Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader - Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges/rehabiliteres anlegg. Det er også et krav om at anlegget må være registrert i anleggsregisteret. Ta kontakt med kommunen dersom dere trenger hjelp med dette. Etter denne lokale fristen vil søknadene bli behandlet og lagt fram for politisk behandling som vil gjøre en prioritering. Kommunen vil etter den politiske behandlingen sende søknadene videre til fylkeskommunen. Svar fra fylkeskommunen forventes 15. juli. https://www.anleggsregisteret.no Dersom dere har spørsmål til dette ta kontakt med kulturkonsulent Elin Malene Berg på 78 47 65 14 eller Elin.Berg@nordkapp.kommune.no