Det skal arrangeres et hovedverksted over 2 dager; 19. og 20. mai i Honningsvåg. Hovedverkstedet vil, for uten prosjektets styringsgruppe og ressurspersoner fra Høgskolen i Finnmark, bestå av inviterte deltakere, representanter for næringsliv, kultur, skole, elevråd, stedsrepresentanter og ungdomsrepresentanter, m.m. Programmet for hovedverkstedet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på kommunens nettside så snart det foreligger.