I perioden 3. – 6. mai - ble det gjennomført lokale utviklingsverksteder/folkemøter i Skarsvåg, Gjesvær, Kamøyvær, Nordvågen og Honningsvåg. Til sammen deltok 111 av kommunens innbyggere på møtene, med iver og stort engasjement. Visjoner ble formulert og fulgt opp med konkrete forslag. Styringsgruppen bearbeider nå materialet, som vil bli offentliggjort som referat/notat fra hvert møte.
Hovedverksted vil bli arrangert over 2 dager; 1. og 2. september i Honningsvåg. Hovedverkstedet vil, for uten prosjektets styringsgruppe og ressurspersoner fra Høgskolen i Finnmark, bestå av inviterte deltakere, representanter for næringsliv, kultur, skole, elevråd, stedsrepresentanter og ungdomsrepresentanter, m.m. Programmet for hovedverkstedet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på kommunens nettside så snart det foreligger.