Dette er ett tilbud til personer som er over 25 år som har fullført grunnskole utdanning men ikke videregående utdanning. Ved nok søkere kan det starte opp et tilbud allerede nå fra høsten av.
Viser til annonse i Finnmarksposten torsdag 06.09.2012 hvor søknadsfristen er satt til 10.09.12, denne fristen kan forlenges.

Vi sees i kantina til ett spennende informasjonsmøte!