23. juni 2020 gjorde kommunestyret valg av meddommere i Nordkapp kommune. Det er meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Tingretten, Finnmark Jordskifterett og skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 - 31.desember 2024.
 
Listen legges ut til offentlig ettersyn, se liste vedlagt eller kom innom servicekontoret hverdager kl 10-14.
Enhver som har noe å innvende mot listen må melde det til kommunen senest 9. juli 2020.

Listen kan lastesned her
 
Merknader sendes:
 
Nordkapp kommune
Postboks 403
9751 Honningsvåg
 
eller epost postmottak@nordkapp.kommune.no