Dersom det er en akutt hendelse som krever rask behandling, utenom arbeidstid og i helgene, ta kontakt med vår teknisk vakt på vaktelefon: 90964238

Slike hendelser kan bestå av vannlekkasjer, tett kloakk, vann fra bekke veier sluker, samt akutt skader på kommunale tjenestebygg.