Meld fra om feil på vann,avløp og kommunaltjenestebygg.

Dersom det er akutt hendelse som krever rask behandling, utenom arbeidstid og i helgene, ta kontakt med vår teknisk vakt på vakttelefon 90964238.

Slike hendelser kan bestå av vannlekkasjer, tett klokk, vann fra bekker veier sluker, samt akutt skader på kommunale tjenestebygg.