Kunngjøring

 

Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak

Som følge av vedtak av kommuneplanens arealdel 13.10.2016, oppheves midlertidig forbud mot tiltak på ubebygde land- og sjøarealer i Nordkapp kommune vedtatt 22.02.2013.

Innføring av midlertidig forbud mot tiltak

I henhold til Plan- og bygningsloven § 13-1 innfører Nordkapp kommune midlertidig forbud mot tiltak for områder som omfattes av Honningsvåg sentrum.  

Nordkapp kommune innfører midlertidig forbud mot tildeling av tomt og byggetillatelser på ubebygd grunn, herunder regulerte byggeområder og sjøarealer, samt tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet for alle områder som omfattes av Honningsvåg sentrum. Honningsvåg sentrum defineres som all bebyggelse fra og med Storbukt fergeleie og Førstevann til og med Juledagsneset.

Forbudet gjelder til 31.12.2018.

Bakgrunn for vedtaket er behovet for avklaring av planspørsmål i forbindelse med utarbeiding av ny reguleringsplan for Honningsvåg sentrum.

Kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført midlertidig forbud. Vilkåret er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Vedtaket er hjemlet i kommunens delegasjonsreglement pkt 9.10 vedtatt av Nordkapp kommunestyre 20.09.2016 sak 77/16.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøringen. Klage sendes til:

Nordkapp kommune

Postboks 403, 9751 Honningsvåg