Midlertidig parkering forbudt fra Bo- og servicesentret til Jonassen-krysset 

Dette som følge av at entreprenøren CSP i rørprosjektet Øvergata og kommunalt brøytemannskap blir hindret i arbeidet som følge av parkering.
Forbudet vil gjelde fram til CSP har ferdigstilt sitt arbeid i Øvergata.
 
Innbyggere på nevnte adresse henstilles til å parkere i Elvedalen eventuelt henvende seg på kommunens servicekontor for å be om parkeringskort denne perioden.

bilde.jpg