Møte i Kontrollutvalget onsdag 23.05.2018 klokken 11:00.

Møtested: Rådhussalen

 

Innkalling med sakspapirene se: http://www.kusek.no/nordkapp-kommune.html