På bakgrunn av dette vil kommunen henstille om at evt. søknad om dispensasjon blir sendt snarest mulig til kommunen, slik at disse kan bli utført på vinterføre i god tid før det generelle motorferdselsforbudet inntrer 5. mai 2013.

Det er et generelt motorferdselsforbud i perioden 5. mai – 30. juni hvert år. I denne perioden er det Fylkesmannen som behandler alle søknader.