Flere lurer nok på hvorfor man ikke blir kontaktet av kommunen dersom man anser seg selv som nærkontakt. Norge har gått over til "en normal hverdag" med "nedjustert TISK." Mange spør seg nok, hva er nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)? Vi forklarer. 

Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing. 

Nedjustert TISK innebærer: 

  • Lettelser i plikten til smittekarantene ved at karantene kun vil være en plikt for de mest smitteutsatte: personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke fullvaksinert. Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene.
  • Endringeri omfanget av kommunens smittesporing. Rutinemessing smittesporing begrenses først og fremst til nærkontaker som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se nærkontakt og tilsvarende nære
  • At det fortsatt skal være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Test på klinisk indikasjon av alle ikke- og fullvaksinerte vil være den førende regelen. Mye av testingen kan imidlertid arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes. Ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing for barn og unge under 18 år vil oppheves, siden karanteneplikten snevres inn. Skoler og barnehager vil da i mindre grad ha en rolle i testing. 

Kravet om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes. 

Det er et krav om at de som får påvist smitte skal varsle sine egne nærkontakter. 

De som får en telefon fra en smittet om at de kan være nærkontakt, skal følge ekstra nøye med på sin egen helse i ti dager fremover. Se utfyllende informasjon i flytskjema laget av Folkehelseinstituttet nedenfor: 

Plakat med informasjon om hva man gjør ved positiv test