Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek. Det vil si at det er folkebibliotek for hele Nordkapp kommune i tillegg til at det er skolebibliotek for Honningsvåg grunnskole. Nordkapp bibliotek leverer også bøker til Gjesvær skole og besøker skolen, samt at bibliotekets ansatte har arrangement for elever i Gjesvær, noen ganger pr. skoleår.

Folkebibliotek

To formiddager og tre ettermiddager i uken er vi folkebibliotek for hele Nordkapp kommunes befolkning. Vi setter også stor pris på om turister og folk fra andre steder tar turen innom oss. Hos oss kan du benytte Nasjonalt lånekort, og vi utsteder også slike lånekort.

Vi har to publikumspcer, som man i folkebibliotekets åpningstid kan benytte i inntil 30 minutter om gangen. Dersom det ikke er kø, kan pc- tiden forlenges. Kom innom oss i skranken for å skrive deg opp for ønsket tidsrom for bruk av pc. I tillegg har vi trådløst nett, slik at våre besøkende kan logge seg på vårt nett med egen pc, nettbrett eller mobiltelefon.

Vi har flere åpne leseplasser og bord, som kan benyttes til egen studering eller til gruppearbeid.

Vi har et godt utvalg av trykte bøker og en del lydbøker til utlån. I tillegg låner vi ut film, musikk og tidsskrift. Hvis vi ikke har inne noe lånetakerne ønsker å låne, kan vi forsøke å fjernlåne dette fra andre bibliotek.

Vi har faste arrangement som lesestunder, strikketreff med mer. Se bibliotekets facebookside for oppdatert program.

E- bøker

Bibliotekets registrerte brukere har tilgang til e- bøker. Man får tilgang til slike bøker ved å laste ned appen eBokBib, enten i App Store eller i Google Play. Man må også ha et lånekortnummer + en pinkode knyttet til lånekortet for å få tilgang. Kom innom biblioteket med smarttelefon eller nettbrett, så viser vi dere hvordan dere skal ta appen i bruk, samt gir dere en pinkode for å komme i gang.

Vi ønsker alle velkommen til oss og håper at dere vil benytte de ressursene som biblioteket kan tilby dere.

 

Facebookside til Nordkapp Folkebibilotek

Klikk her for å komme til Nordkapp Folkebibliotek sin facebookside. 
Klikk her for å komme direkte til Nordkapp Folkebibliotek sin hjemmeside for søk i bibliotekets database.

Ordinær åpningstid er

Mandag  10.00 - 14.00 
Tirsdag 10.00 - 14.00 
Onsdag  12.00 - 18.00 
Torsdag  10.00 - 14.00 
Fredag   10.00 - 14.00 
Stengt for lunsj 11.15-11.45

Skolebibliotek

Biblioteket søker i størst mulig grad å være tilgjengelig for Honningsvåg grunnskole hverdager på dagtid. Som regel er skolebiblioteket bemannet fra kl.08:30-14:00 mandager- fredager, men på grunn av posthenting, administrativt arbeid og møtevirksomhet vil skolebiblioteket også kunne være stengt i dette tidsrommet. Vi vil da søke å gi beskjed om stenging, enten ved oppslag på dør eller ved epost til de ansatte ved skolen.
I skolens ferier vil biblioteket være stengt i skoletiden.