Målet er at enheten skal være en trygghetsfaktor, og gi et godt helse - og behandlingstilbud for kommunens innbyggere og andre som gjester vår kommune.

Nordkapp helsesenter har fire sykestuesenger og er avdelingen der det bla. gis cellegiftbehandling. Behandlingene utføres som regel poliklinisk, med inn- og utskrivning samme dag. Nordkapp kommune har kreftsykepleier som har hovedansvar for dette. Noen pasienter kan behandles lokalt og slippe ekstra belastning med fravær fra hjem og familie.

I tillegg til sykestuesenger har enheten også 5 korttidsplasser som er forbeholdt pasienter som trenger medisinsk behandling og oppfølging. I spesielle tilfeller tilbyr vi avlastnings- og korttidsopphold for hjemmeboende.  

Det er et tett samarbeid med legekontoret, hjemmetjenesten, ambulanse og rehabiliteringstjenesten.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder:
Päivi Jomppanen
Tlf: 78 47 67 67 
Epost: paivi.jomppanen@nordkapp.kommune.no

Kreftsykepleier:
Tone Nørstad
Tlf: 78 47 67 05
Epost: tone.norstad@nordkapp.kommune.no