”Vi ser for oss, ikke bare ett arrangement og en markering, men en rekke arrangementer og markeringer og slik gjøre hele 2011 til et jubileumsår. En av hovedmålsettingene er bred involvering og bredt engasjement. Vi ønsker på en ettertrykkelig måte å vise fram dagens moderne, vitale og mangfoldige Nordkappsamfunn, samtidig som vi også skal framstå som et samfunn, som er seg sin historie bevisst. Dere som tilskrives i dette brevet representerer både ressurser og talenter, som vi er helt avhengige av å få mobilisert for å få til ovennevnte og dere til sammen står i posisjon til å engasjere antakelig hele kommunens befolkning. Vi håper derfor å ha dere med på lag; at dere vil være med og bidra til å markere Nordkapp kommunes 150-års jubileum i 2011” Dette skriver ordføreren bl.a. i brev til stedsutvalg, bygdelag, kommunale virksomheter, lag og foreninger, næringsorganisasjoner og næringsaktører i Nordkapp.

Les hele brevet her.