Ordfører i Nordkapp kommune Kristina Hansen sier til Finnmarksposten at dette er en fjær i hatten, og at dette er et resultat av en bevist og systematisk satsning.


Rådmann i Nordkapp Raymond Robertsen er stolt av sine kollegaer som har arbeidet hardt med å forbedre kommunes kommunikasjonsarbeid. Han trekker frem målrettet satsning på digitale løsninger, informasjonsarbeid, og et godt og offensivt arbeid fra kommunens servicekontor som noe av forklaringene på de gode resultatene i undersøkelsen. Sektorene har også bidratt godt med relevant- og oppdatert informasjon på kommunens digitale plattformer.


Nordkapp kommune har ikke tenkt å hvile på sine laurbær i fremtiden. Stabssjef i Nordkapp kommune Magda Filonowicz varsler at flere nye tiltak skal rulles ut i tiden fremover. Hun trekker frem Chatboten «Kommune Kari», som vil gjøre det enda enklere å finne frem på kommunens hjemmesider. I tillegg vil kommunens hjemmeside gjennomgå en ytterligere opprydding for å gjøre informasjonsinnhenting lettere. Man vil også se en kraftig forbedring omkring synlighet og åpenhet rundt politiske prosesser i kommunen, og man vil fortsette arbeidet med å gjøre informasjon lett tilgengelig for innbyggere og presse.


Metoden forbrukerrådet har brukt i vurderingen av kommunene er at de har sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune, også Nordkapp. I tillegg har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin.
Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent.