Mandag 24.juli var første arbeidsdag for Mia Larssen, Adrian Jeremiassen, Mikael Eliassen og Lone Sivertsen i Nordkapp kommunes Parkvesen. På agendaen stod en litt annen type arbeidsdag. Kl 08:00, om bord Kystvaktskipet KV Farm, la de fra kai sammen flere frivillige med kurs mot Vannfjorden for å fjerne marin forsøpling i strandsonen. Inne i Vannfjorden kom det flere frivillige til.

IMG_36531.jpgKanner.jpgMia.jpg

Vi kunne ikke bedt om bedre vær, Magerøya viste seg fra sin aller beste side og selv om dagen bestod av hardt arbeid var de fire ungdommene enige om at dette var et bra tiltak.

John Gunnar Broks, opprinnelig fra Nordkapp, har i 20 år jobbet med avfallshåndtering i Alta kommune. John Gunnar var organisator for strandryddedagene 24. og 25. juli og fikk med seg Kystvakta, Grieg Seafood, Scandic og Rask AS, som alle bidro med mat og drikke, transport, avfallssekker, hansker og frivillige. Han er svært fornøyd med at så mange stilte opp.

Mia Larssen syns det var smart at ungdommene fikk delta på dette. Det er de unge som er fremtiden, og å få være med ut å se hvor ille det egentlig er gjorde et sterkt inntrykk på Mia. Mia forteller videre at før skoleslutt hadde klasse 1AAA ved Nordkapp videregående skole et miljøprosjekt. Det hele startet med nyheten om gåsenebbhvalen som strandet utenfor Sotra og måtte avlives tidligere i år. Forskere fant over 30 plastposer og annet plastavfall i magen på hvalen. Klasse 1AAA tenkte at de kunne gjøre noe lokalt og begynte å undersøke om det var mulig å innføre kildesortering på skolen. De tok kontakt med ledelsen, men fikk ikke noe konkret svar på dette før skoleårets slutt. Forhåpentligvis blir prosjektet tatt tak i til høsten igjen. At videregående elever viser et slikt engasjement er positivt og tyder på at denne generasjonen begynner å ta problematikken med plastavfall på alvor.

Selv om Mia vet at marin forsøpling er et problem trodde hun ikke det skulle være så mye plastikk i fjæra som det var i Vannfjorden. Hun sier vi må tenke på at når vi kaster noe i havet, så vet vi ikke hvor det havner, og at det går ut over en av våre viktigste ressurser, nemlig fisken. Det er et paradoks at mye av avfallet som dukker opp i strandsonen nettopp stammer fra fiskerirelatert aktivitet. Søppelet havner regelrett i vårt eget matfat og undergraver en stor inntektskilde.

De fire ungdommene i parkvesenet syns det så ille ut og at det luktet forferdelig. Å være med ut å se det med egne øyne skaper et større inntrykk og er noe helt annet enn å lære det i teorien, sier Mia, som er imponert over at det var så mange frivillige som deltok. Hun mener det er viktig å informere om konsekvensene forsøpling har på miljøet, og tror pant og gjenbruk kan være en løsning. Til slutt oppfordrer hun alle til å bruke de blå posene alle husstander har fått utdelt.

I løpet av to dager det ble fjernet ca. 6,5 tonn avfall, hovedsakelig plastavfall. Av dette er det estimert over 2000 plastflasker, nærmere 100 oljekanner, over 100 plastkuler samt andre typer plastavfall, tau og fiskeredskaper. Så da er det bare 269 993,5 tonn igjen.