Onsdag 13. januar 10 ble Haiti rammet av en jordskjelvkatastrofe med ufattelige konsekvenser for befolkningen. Det er stort behov for hjelp og globale organisasjoner så som FN-systemet og frivillige hjelpeorganisasjoner er på plass og til stede på Haiti. For at disse organisasjonene skal kunne hjelpe og operere, både på kort og langt sikt, er de helt avhengige av bidrag, bl.a. fra enkeltmennesker, grupper av mennesker og organisasjoner. Mange organisasjoner mobiliserer og har innsamlingsaksjoner og giverviljen er stor – folk er sterkt berørt av de omfattende menneskelig tragediene og den svært vanskelige situasjonen denne katastrofen har skapt på Haiti. Også i Nordkapp er det mange som ønsker å hjelpe og det er godt å se og høre at folk i alle aldre ønsker å hjelpe.

 
I dagene rett etter katastrofen ble landets ordførere oppfordret til å bidra og undertegnede vil opplyse om at Nordkapp kommune har bidratt med kr 5.000,- via Røde Kors.  
 
Kristina Hansen
ordfører Nordkapp kommune