Nordkapp kommune har inngått en midlertidig avtale med Skatteoppkreveren i Bodø om ivaretakelse av skatteoppkreveroppgaver.
 
Alle henvendelser til skatteoppkreveren skal f.o.m. 1. januar 2019 henføres til Skatteoppkreveren i Bodø som har følgende kontaktinformasjon:


Kontaktperson:                Svein Magne Njålla. 
Epost:                              svein.magne.njalla@bodo.kommune.no
Direkte telefon:                75 55 51 36
Sentralbord:                     75 55 50 00 
 

Postadresse:
Bodø kemnerkontor
Postboks 423
8001 Bodø