Nordkapp kommune har sendt forespørsel om tilbud på utførelse av 2 oppdrag:
1.       Asfaltering av kommunale veier, tilbudsfrist 24.juni 2019
2.       Ny vannledning og støttemur i Kamøyvær, tilbudsfrist 2. august 2019.07.22