Sted: Corner

Når: Fredag 26.april 2019

Tid: 0800-0930

TEMA:             

  • Sentrumsplanen – DIVE analyse, barnetråkk og trafikkanalyse
  • Organisering av næringsarbeid
  • Næringsutvikling – styringsdokument
  • Info vedr. fiskerifond / næringsfond
  • Status områdeplan-Nordkapp 

 

Spørsmål kan rettes kommuneplanlegger Vegard Juliussen, telefon 78 47 65 46 eller email:vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no

Påmelding skjer til; kari@nordkapp.kommune.no innen 25.april 2019

 

Velkommen!