Markeringen av jubileumet var i et samarbeid med kommunen og Gjesvær Bygde og Idrettslag. Nordkapp kommunestyre gjennomførte et møte på Gammelhuset i Gjesvær, dette er det første kommunestyre som er avholdt utenfor Honninigsvåg. Kommunestyret fikk i etterkant en omvisning på Gjesvær skole og Gjesvær kirke. På ettermiddagen var bygdas befolkning invitert på fiskesuppe og kaker. Representanter fra Gjesvær Bygde og Idrettslag, Fiskerinæringen og turistnæringen i Gjesvær hadde en presentasjon av sine områder og utfordringer. I forbindelse med 30 års markeringen overrakte Nordkapp kommune en gave sjekk på 10 000 til Gjesvær Bygde og Idrettslag.