Styret for Gjesvær bygde og idrettslag tok imot prisen. Styret framhevet at prisen er en anerkjennelse til de som har bidratt i Gjesvær tilbake i tid, til de som er aktive i dag og til de som skal fortsette arbeidet med aktiviteter og tilbud til felles for bygda Gjesvær. Det var et stolt og rørt styre som tok imot Nordkapp kommunes kulturpris.
Årets prisvinnere ble hedret for blandt annet følgende:

Gjesvær bygde og idrettslag har skapt engasjement og medvirket til et rikere lokalsamfunn, skapt ringvirkninger og har fungert som forbilder og inspirasjon for andre. Laget har eksistert over svært lang tid som har bidratt til å holde dugnadsånden og frivillighetsarbeidet i hevd og medvirket til å opprettholde et levende lokalsamfunn. Dugnad og frivillighetsarbeid er selve bærebjelken i mange små samfunn som Gjesvær.
Gjesvær bygde og idrettslag har som formål:
Å skape aktivitet og trivsel i bygda og bygge på god gammeldags dugnadsånd.
Styrke og utvikle allsidig kulturell egenaktivitet og dugnadsinnsats, ut fra ressursene. Styrke fellesskapet og identitet til et aktivt lokalmiljø, med tilhørighet for alle. Å utvikle stedet til et levende samfunn. Skape møteplasser for samarbeid og utveksling av nye ideer og saker. Legge til rette for fysisk aktivitet, som fremmer helse og trivsel.
Det frivillige arbeidet som utføres skal gi kontakt og samarbeid mellom folket i bygda og Nordkapp kommune.
Gammelhuset" som det heter på folkemunne er lagets og innbyggerne sitt samfunnshus. Samfunnshuset ble bygd av Gjesvær Fiskarlag og Kvinnelaget Vårsol  på dugnad av gamle brakkeflak i 1952.  I 2009 ble det kommunalt oppnevnte Stedsutvalget og Gjesvær Idrettslag slått sammen til ett lag: Gjesvær Bygde- og Idrettslag og står i dag som ansvarlig eier og driver av Gammelhuset. Det har hele tiden vært Gammelhuset som er forsamlingshuset, og det blir brukt til ulike arrangement som: møter, selskap, fester og markeringer, både i glede og sorg. I Gammelhuset ligger mye av stedets kystkultur, og folkesjela til innbyggerne, sier de selv. I hovedsak er alt arbeidet med byggingen og vedlikehold er utført på dugnad.
Siden 2009 har laget lagt ned mange dugnadstimer i arbeidet med å renovere og oppdatere "Gammelhuset". Drivkraften til laget er å ivareta og videreutvikle den lokale kulturen og tradisjonen, som er skapt av den eldre generasjon. De har brøytet vei og vi ønsker å videreføre tradisjonen og grunnlaget for et levende fiskevær, med tilhørighet for alle, sier styrets medlemmer.
Dugnadsånden er et viktig fundament i laget og de arrangerer bla:
Laget har egen facebookside med 182 medlemmer. Julemesse med salg av egenproduserte husflidsprodukter. Strikkekafe hver onsdag. Arrangerer julebord for innbyggerne. Arrangerer matservering på 17. mai. Arrangement med "Gjensyn med "Gjesvær-revyene". Pubkvelder med quiz. Arrangerer skidag i påsken. Laget er Samfunnsengasjerte brobyggere mellom Gjesvær og Nordkapp kommunene, og deltatt i aktuelle saker for bygda.

Styret i laget for 2014 består av :
Leder: Leonora T. Johansen
Kasserer: Rita Ånetsen
Styremedlem: Stein Frode Alseth
Styremedlem: Edvard Ingebrigtsen
Styremedlem: May Galina Nordby

Foto: Kim Gaare