ÅPNINGSTIDER

Vinter (15. september - 14. mai)
Mandag - fredag: kl. 08.00-15.45
Lørdag og søndag: Stengt

Sommer (15. mai - 14. september)
Mandag - fredag: kl. 08.00-15.00
Lørdag og søndag: Stengt


TELEFONTIDER

Telefon til legekontoret: 784 76660
Legekontoret har telefontid i legekontorets åpningstider, men ikke mellom 12.00-12.30.
Skal du snakke med lege må du ringe mellom kl 08.45 og 09.15.
Telefonnummeret 116 117 går til legevakta, og skal kun benyttes ved akutt sykdom eller skade. Oppholder du deg utenfor Nordkapp kommune og har behov for å kontakte legevakt, ring 784 77210


ÅPEN PRAKSIS

Hver dag er det satt av et gitt antall timer som skal være ledig fra morgenen. Ved bestilling gjelder "først til mølla-prinsippet". Det betyr at man bør ringe straks etter kontorets åpningstid kl. 08.00 for å være sikker på å få time.
OBS: det er kun satt av 15 minutter pr pasient, så tilbudet er ment til enklere problemstillinger som ikke er tidkrevende. Gjelder det mer omfattende problemstillinger bør man bestille ordinær time.


INFLUENSAVAKSINE

Helsestasjonen tilbyr influensavaksine på bestemte dager i oktober. Dato for dette blir publisert når dette er avklart


ADMINISTRATIVE TAKSTER

Gjelder også selv om pasienten har frikort
Gebyr tilsendt resept/rekvisisjon el lignende: kr. 59,-

Uteblivelse fra time: Spesialist kr. 257,- ( + evt. Girogebyr) Ikke spesialist kr. 160,- (+ evt. Girogebyr)

Utleie av krykker: kr. 60,- pr. påbegynnende uke
Kjøp av krykker: kr. 310,-
Kjøp av ispigger: kr. 190,-
Kjøp av krykker m/ispigg: kr. 500,-

Utskrift/kopiering av journal (takst 5 ): kr. 85,-
Utskrift/kopiering av journal med sending: kr. 144,-


ATTESTER
Førerkortattest: kr. 600,-
Losattest: kr. 2.100,-
Sjømannsattest: kr. 2.100,-
Offshoreattest: kr. 2.100,-


LEGEERKLÆRINGER
Dokument fra lege: kr. 110,-
Enkel legeerklæring: kr. 380,-
Vergemål: kr. 510,-
Utvidet legeerklæring på fastlagt skjema: kr. 775,-


VAKSINE:
Influensavaksine: kr. 180,-
Reisevaksine: Ta kontakt med helsestasjonen for priser